Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Oświęcim (Święty Krzyż)
Anioł (Angelus), przeor klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, wraz ze starszymi braćmi zaświadcza, że za zgodą prowincjała Andrzeja Parczowskiego sprzedał ogród koło fosy za 9 zł w dożywotnie posiadanie Annie Krolowej, mieszczce oświęcimskiej, i dzieciom jej Adamowi i Ewie, którzy winni płacić rocznie 8 groszy czynszu, po śmierci ich natomiast ogród ma wrócić w posiadanie klasztoru, 1535 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18
Bolko, książę cieszyński, oświęcimski i głogowski zatwierdza zapis Jana, księcia oświęcimskiego 3 grzywien czynszu rocznego z obowiązkiem odpracowania za to 3 mszy tygodniowo na rzecz klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, 1413 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Brat Leonard przeor z całym konwentem klasztoru Dominikanów w Oświęcimiu oddaje w dożywotnią dzierżawę pale opustoszałe, zwane Wielkie Grodzisko wraz z brzegiem rzeki Wisły oraz łąkę zwaną Nawsie przy rzece Sole mieszczaninowi oświęcimskiemu Łukaszowi Rad, 02.12.1564 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
"Dominikanie i dominikanki - różne klasztory", 1502 - 1667 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00
Maciej, przeor klasztoru oświęcimskiego dominikanów, transumuje dokumenty następującej treści: a) Tomasz Rogala, przeor, i Marcin, kaznodzieja klasztoru oświęcimskiego dominikanów, nadają w dożywotnie używanie Mikołajowi Lipowskiemu, mieszczaninowi oświęcimskiemu, i żonie jego Ewie wykarczowane w lasach pustej wsi Broszkowice łąki i wybudowany folwark, z których ci płacić mają 44 grosze tytułem czynszu rocznego, i postanawiają, że spadkobiercom Lipowskich po ich śmierci ma być wypłacona kwota według oszacowania wybudowanego folwarku.; b) Tomasz Rogala, przeor, i Marcin, kaznodzieja, wyrażają zgodę na ugodę zawartą między Mikołajem i Ewą Lipowskimi, małżonkami, a Janem Olszowskim, bratem Ewy, mieszczaninem oświęcimskim, wpisaną do akt radzieckich oświęcimskich, dotyczącą pewnych pól w Broszkowicach, nadto dają małżonkom Lipowskim w dożywocie pole (angulum) Okienajecz i łąkę pod dąbrową w Broszkowicach oraz inne pola, prawo zbierania żołędzi, pasania bydła na łąkach, brania drzewa na opał i budowę i użytkowania nadal tego, co dotychczas użytkowali.: Oraz wyszczególnia kwoty czynszu z poszczególnych pól i zatwierdza oba powyższe dokumenty, 1572 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18
Marcin Fiol, przeor klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, za zgodą prowincjała Melchiora wydzierżawia Michałowi Liczkowskiemu na lat 10 ogród położony za kościołem pomiędzy ogrodem klasztornym a ogrodem Jana Znieja, mieszczanina oświęcimskiego, za roczną opłatą czynszu 26 groszy, 1578 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18
Materiały Edmunda Majakowskiego dotyczące historii zakonu dominikanów w Polsce
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Nobilis Tschak Stephani de … s de Presinka conventui Osswinczinensi ordinis fratrum praedicatorum pratum in Presinka iuxta flumen, Strumen vulgariter dictum, situm resignat Instrumentum publicum per Nicolaum Petri de Zathor clericum dioecesis Cracoviensis, ok. 1394
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20
Privilegia, acta iudicialia, inventaria, litterae et alia documenta Conventus Oswiecimensis Ord. Praedicatorum, 1565 - 1898 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Prokop, przeor klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, wraz z całym konwentem wydzierżawia prawem emfiteutycznym część roli w zniszczonej wsi Broszkowice Stanisławowi Plczyńskiemu, kuśnierzowi i mieszczaninowi oświęcimskiemu, którzy jak i żona jego Katarzyna oraz dzieci będą mogli tę rolę używać dożywotnio z obowiązkiem płacenia czynszu 12 groszy, 1556 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18

1 2