Klasztor:
Jezuici, Otyń (Podwyższenie Świętego Krzyża) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 05.12.2016 13:15

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1649 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Otyń

Nazwa inna/e: niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubuskie, pow. nowosolski

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Otyń

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1649 r.

Opis:

Jezuici nabyli zniszczone miasto po wojnie 30-letniej, przeprowadzili rekatolicyzację. Majątek jezuitów w Otyniu stanowił największy na Śląsku (tzw. państwo otyńskie), którego rozwój przerwała wojna 7-letnia (EK, 14, 1041).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Podwyższenie Świętego Krzyża

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1776 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.8464 15.7127 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Giergiel Tomisław, Otyń, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 1041
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Grzegorz Zaleski
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oty%C5%84_-_ruiny_klasztoru.jpg