Muzykalia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Otyń (Podwyższenie Świętego Krzyża)
2 Antyfony B.V.M., 1. Ave Regina caelorum 2. Regina coeli, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
2 Arie, 1. Splendete clara; 2. Hic dies optatus, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
2 Arie, 1. Ave Maris Stella; 2. Post dies laborum, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
2 Arie ex E, 1. Ave Maris Stella 2. Ad te Virgo Sacrata Mater dei, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
2 litanie, 1. Kyrie eleison [dalej tekst litanii] 2. Kyrie eleison [dalej tekst litanii], 1763 r.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
3 Arie, 1. Ave celorum Regina; 2. Ist confessor; 3. Gaude Maria Gaude Divina, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
Ah date pectora, 1762 r.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
Aira ex D „ Invictus Heros Numinio”, Invictus Heros Numinio, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
Alma Redemptoris Mater [3 Arie], Alma Redemptoris Mater, 1763 r.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19
Aria ex Dis, 1. Iste Confessor Domini; 2. Te corde toto affectu, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19

1 2 3 4 5 6