Klasztor:
Bazylianie, Owrucz skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.01.2017 20:10

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1831 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Owrucz

Nazwa/y obecna: Овруч [ukr. Owrucz, ang. Ovruch]

Nazwa inna/e: niem. Owrutsch, ang. Ovruch, biał. Оўруч [pol. Ourucz, ang. Owruch]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] owrucki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucka unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1831 r.

Geolokalizacja: 51.3278 28.8133 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości: