Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.01.2016 18:20

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1604 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1831 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Nazwa/y obecna: Брэст [pol. Brest]

Nazwa inna/e: pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1604 r.

Opis:

Fund. Marcin Szyszkowski

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1831 r.
  • Opis:

   Klasztor wraz z kościołem św. Jan ChrzcicielaKlasztor zamieniono na koszary dla kadetów.

   Na miejscu klasztoru powstało tzw. Umocnienie Wołyńskie oraz szpital (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.079722 23.659167000000025 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)