Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel)
Act Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięży Bernardynow odbyty przez Xiędza Marcelliana Gudelwicza Zakonu Bernardyńskiego Prowincyi Litewsko-Ruskiey […] Aktualnego Prowincyała Delagata Wizytatora Miesiąca Augusta 10 Dnia 1817go R, 1817 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52
Akt Wizyty Ieneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięzy Bernardynow odbyty przez Wo Imc Xiędza Jakuba Masiukiewicza Dziekana Brzeskiego Delegowanego Wizytatora wykonany Dnia Miesiąca [nie podano] 1817 Roku sporządzony i przez tegoz […] Xiędz, 1817 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52
Akt Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru Brześcia Litewskiego Xięży Bernardynow odbyty przez […] Xiędza Jakuba Masiukiewicza Dziekana Brzeskiego Delegowanego Wizytatora wykonany Dnia 8 Januarij 1818 Roku sporządzony i przez tegoż […] Xiędza Wizytatora p, 1818 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52
Index librorum Bibliothecae Conventus Brestensis Ord[inis] Minorum Observantium Dispositorum per Alphabetum Authorum sub Regimine R. P. Cyrionis Obarski D. P. Gvardiani a pre Concionatore Loci ante Capitulum Zaslaviae celebrand[u]m Anno D[omi]ni 1790 cons, 1790 - 1804 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Inventaria Conventus et Bibliothecae Conventus Brestensis-Lithvanne ad Sanctum Joannem Baptistam., 1822 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Inwentarz Klasztoru Brzeskiego Xięży Bernardynow R[ok]u 1819 miesiąca Septembra 18 Dnia spisany, 1819 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52
Pozwy, rachunki, zapisy, listy itp. akty odnoszące się do Józefa Kościuszki, 02.02.1772 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:02 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:02
Pozwy, rachunki, zapisy, listy itp. akty odnoszące się do Józefa Kościuszki, 02.02.1772 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Xięży Bernardynów Brzeskich Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Rusko-Litewskiey Zakonu Bernardynskiego za Rok 1820 Skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, 1820 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Brzeskiego Xięży Bernardynów Gubernij Grodzienskiey Powiatu y Dekanatu Brzeskiego z Roku 181, 1818 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52

1 2