Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel)
Wizyta Kościoła y Klasztoru XX. Bernardynow Brzeskich, w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie y Dekanacie Brzeskim położonego. Z rozkazu JW˚ Kaspra Kolumny Cieszowskiego Biskupa Łuckiego y Żytomirskiegom Metropolity Arcy-Biskupa Rzymsko-Katolickich Kościołó, 1828 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17

1 2