Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel)
М-ри Бернардинов и Бернардинок в Бржесте, 1820 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
М-ри Бернардинов и Бернардинок в Слониме, 1820 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Перестройка бернардинского м-ря в Бресте на военый госпиталь / Przebudowa klasztoru bernardyńskiego w Brześciu na szpital wojskowy., 1837 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
По рапорту еп. Клонгевича о неправильном распоряженииденьгами, присланными графом Ходкевичем для Бржестских Бернардинов, 1831 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:45 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:45
По спору о земле и сенокосах Брестского м-ря бернардинцев с шляхтичем Кулещ / W sprawie sporu o ziemię i sianokosach klasztoru bernardynów w Brześciu ze szlachcicem Kulesz, 1816 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59

1 2