Klasztor:
Jezuici, Pelikany (Duch Święty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.01.2017 13:19

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Pelikany

Nazwa/y obecna: Мілюнцы [pol. Miluncy, ang. Milyuntsy]

Nazwa inna/e: pol. Miluńce (Pelikany)

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] brasławski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Duch Święty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.5272 26.76211 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości: