Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.)
Homiliarius, XII wiek
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Homiliarius, XII wiek
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Inwentariums uber das Ver,ogen des Cisterienser Klosters zu Pelplin, 1810 - 1815 r.
wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00
Jan biskup pomezański i Mikołaj opat klasztoru cystersów w Pelplinie, na żądanie Henryka von Plauen wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego widymują następujące dokumenty:, 27.08.1413 r.
wprowadzono: 07.03.2014 08:50 | ost. aktualizacja: 07.03.2014 08:50
Jeremias glossatus
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Komentarze do filozofii. Skrypt wykładów w kolegium jezuitów w Poznaniu, 1558 - 1599 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Komentarze do Listów św. Pawła Apostoła, XIII wiek
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Listy św. Pawła Apostoła z komentarzem św. Ambrożego, XII/XIII w.
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Opisanie Folwarków, młynów, karczmów należących do konwentu Pelplińskiego spisanych y zlustrowanych in anno 1791 d. 5 Junii, XVIII wiek
wprowadzono: 11.02.2014 11:18 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:18
Otto, bp chełmiński, Eberhard, opat cystersów w Pelplinie, Krystyna i Małgorzata, opatki klasztorów w Toruniu i Chełmnie, zrzekają się pretensji, co do szkód poniesionych podczas wojen polsko-krzyżackich, 20.08.1343 r.
wprowadzono: 12.06.2015 12:33 | ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:33

1 2 3 4