Druki

powiązane z klasztorem
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.)
Mariaeburgi die 8. Febr. 1714. Quandoquidem procul dubio varii rumores de fossore illo Thesauri […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Martialis (Epigrammata)
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Mowy na radach y seymach przez [...] Andrzeja Chryzostoma [...] Załuskiego Biskupa Kijowskiego [...] roznemi czasy miane [...]. Do druku podane [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Nowiny z Moskwy, to iest jako [...] krol polski, będąc z woyskiem w Moskwie [...] posły swoie posyła: (naprzod do swoich [...] poddanych [...] ktorzy pod Moskwą [...] obozem leżą: naostatek accomoduie się Moskwie, zachować ich przy wszystkich prawach [...] iesli go sobie [...] za pana y obroncę obiorą)
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Obrona śierot y wdow, opiekunom y Curatorom [...] z laćińskiego ięzyka na polski [...] przełożona: y z praw mieyskich cesarskich, według zebrania Josta Damuderiusa [...] y z praw Saskich Magdeburskich, zebrana y spisana. Przydane są nad to na końcu tey obrony dwa tytuły z swemi prawami [...] Przez Bartlomieja Groickiego [...] przedtym napisana a teraz przez Gabriela y Jana Groickiego syny iego, nowo do druku podana […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Orbis gothicus id est historica narratio omnium fere Gothici nominis populorum origines, sedes, linguas [...] exhibens [...] opera et studio Matthaei Praetorii [...]. , Liber 1
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Orbis gothicus id est historica narratio omnium fere Gothici nominis populorum origines, sedes, linguas [...] exhibens [...] opera et studio Matthaei Praetorii [...]. , Liber 2
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Orbis gothicus id est historica narratio omnium fere Gothici nominis populorum origines, sedes, linguas [...] exhibens [...] opera et studio Matthaei Praetorii [...]. , Liber 3
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Orbis gothicus id est historica narratio omnium fere Gothici nominis populorum origines, sedes, linguas [...] exhibens [...] opera et studio Matthaei Praetorii [...]. , Liber 4
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Poselstwo do [...] hetmana, y do [...] senatorow, y do wszystkiego wobec rycerstwa, pod Smolenskiem w obozie będacego: od [...] rycerstwa z woyska Dimitra cara [...] y respons na to poselstwo [...] hetmana […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11

1 2 3