Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Brześć Litewski (Niepokalane Poczęcie NMP)
Pomiar budowli kościoła i klasztoru Bernardynek w Brześciu, 1835 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:35
Pomiar gmachu Korpusu Kadetów w Brześciu (dawnego kościoła i klasztoru Bernardynek), 1855 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:35
Pomiar szpitala (d. kościoła i klasztoru Bernardynek) w Brześciu nad Bugiem, 1923 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Ведомости личного состава монашествующих: Другие м-ри: Францисканский Брестский, Гродненский Бернардинский, Ковенский и Слонимский Бернардинские (надпись сделана карандашом, не уточняется (?)), 1806 - 1808 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15
Визитные описи м-рей Ордена Бернардинок: Виленский Бернардинок, Виленский св. Михаила, Виленский Заречный, Слонимский, Брестский, Гродненский, Ковенский, 1796 - 1798 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Ордена Бернардинок: Виленский св. Михаила, Виленский Заречный, Ковенский, Гродненский, Слонимский, Бржеский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Дополнения к визитациям: М-ри Ордена Бернардинок: Виленский Свято-Михальский и Заречный, Слонимский, Брестский, Гродский, Ковенский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15
М-ри Бернардинов и Бернардинок в Бржесте, 1820 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
М-ри Бернардинов и Бернардинок в Слониме, 1820 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Переписка с казенной палатой о переоборудовании м-ря под военный госпиталь в г. Бресте / Korespondencja z izbą skarbową o przekształceniu klasztoru na lazaret wojskowy w mieście Brześciu, 1813 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59