Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Paulini, Pińczów (św. Jana Ewangelisty)
Akta konwentu w Pińczowie, 1449 - 1803 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:07
Anna Szobowska sprzedaje Janowi, przeorowi pińczowskiemu, dom, folwark, pole i łąki w Pińczowie za 17 grzywien i dożywotnie utrzymanie, 12.06.1525 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:07
Bracia z konwentu w Pińczowie potwierdzają układ swego przeora, Cyryla, w sprawie dziesięciny z pola zwanego Niwką w Krzyżanowicach, który zaprzysiągł wartość tej dziesięciny, 26.09.1537 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Brat Jan w imieniu Stanisława, przeora konwentu w Pińczowie, pozywa Mikołaja rektora tamtejszej szkoły i ustanawia AD Włocławekokatem sprawy Stanisława Kownackiego, 26.05.1518 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Czcigodny Stanisław z Pińczowa ustanawia swoim plenipotentem mgra Marcina z Wiślicy w sprawie inwestytury do miejscowego kościoła, 20.04.1505 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Inseruntur privilegia, fundationes, erectiones, iura et anfractus litium Conventus nostri Pińczoviensis et ecclesiae eiusdem parochialis, nec non fraternitatus et aliorum divinorum officiorum ibidem erectorum. Anno Domini millessimo sexcentessimo vigesimo octavo, in mense sacri eiusdem presbyterum indignum manu propria., 1431 - 1680 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:07
Inwentarz kościoła parafialnego p. w. św. Jana Ewangelisty w Pińczowie spisany przez Abrahama syna Mikołaja ze Złotnik, 24.06.1550 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 21.05.2015 16:07
[I.N.] Piotr, arcybp gnieźnieński, biskup krakowski, na prośbę Cyryla, przeora paulinów z Pińczowa, powtarza dokument, w którym Zbigniew, kardynał i biskup krakowski, eryguje klasztor paulinów przy kościele dotąd parafialnym św. Jana Ewangelisty w mieście Piędziczowie wyposażają go [1449 X 08, Kraków], 22.10.1541 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Jan Oleśnicki, wojewoda sandomierski, szczegółowo oznacza granice uposażenia, stanowiącego własność kościoła parafialnego i konwentu paulinów w Pińczowie, 03.03.1453 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Jan Tarnowita AD Włocławekokat przeora pińczowskiego, Cyryla, prosi o wykonanie wyroku i oszacowanie wydatków z powodu procesu z prepozytem Benedyktem w Krzyżanowicach, na co sędzia nakazał jego wykonanie i uregulowanie kosztów procesu, 27.08.1550 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31

1 2 3 4 5 6