Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pińczów (Nawiedzenie NMP)
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor reformatów, 1845 r.
wprowadzono: 26.08.2014 19:51 | ost. aktualizacja: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor reformatów, 1845 r.
wprowadzono: 26.08.2014 19:51 | ost. aktualizacja: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor reformatów, 1845 r.
wprowadzono: 26.08.2014 19:51 | ost. aktualizacja: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor reformatów, 1846 r.
wprowadzono: 26.08.2014 19:51 | ost. aktualizacja: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Kościół i klasztor reformatów, 1846 r.
wprowadzono: 26.08.2014 19:51 | ost. aktualizacja: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny klasztoru reformatów w Pińczowie, geometra Pietrzykowski, plan zorientowany, bez legendy, 1866 r.
wprowadzono: 02.09.2015 11:04 | ost. aktualizacja: 02.09.2015 11:04
rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny klasztoru reformatów w Pińczowie, parter, geometra Pietrzykowski, plan zorientowany, bez legendy, 1866 r.
wprowadzono: 02.09.2015 11:07 | ost. aktualizacja: 02.09.2015 11:07
rysunek architektoniczny, Plan sytuacyjny klasztoru reformatów w Pińczowie, pierwsze piętro, geometra Pietrzykowski, plan zorientowany, bez legendy, 1866 r.
wprowadzono: 02.09.2015 11:08 | ost. aktualizacja: 02.09.2015 11:08