Mobilia

powiązane z klasztorem
Brygidki, Brześć Litewski (Zwiastowanie NMP)
dzwon, 1699 r.
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarzyk / Ołtarzyk N(ajświętszej) Panny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarzyk / Ołtarzyk św. Gertrudy
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz Matki Boskiej
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz Matki Boskiej Messyńskiej
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz N(ajsw.) Panny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz NMP
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz Opatrzności Boskiej
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz św. Augustyna
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz św. Brygidy
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37

1 2 3