Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Pińsk-Karolin (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.01.2017 13:00

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Pińsk-Karolin

Nazwa/y obecna: Пінск [pol. Pinsk, ang. Pinsk]

Nazwa inna/e: niem. Pinsk, lit. Pinskas, ros. Пинск [pol. Pinsk, ang. Pinsk]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.1184 26.1107 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: