Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Piotrków Trybunalski skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.01.2017 09:37

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  1922 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Piotrków Trybunalski

Nazwa inna/e: niem. Petrikau, lit. Petrakavas, ros. Пётркув-Трыбунальский [pol. Piotrkuw-Trybunalskij, ang. Pëtrkuv-Trybunal'skiy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, m. na pr. pow. Piotrków Trybunalski

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1922 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.4084 19.6926 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Szymon Dędek
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piotrkow_Trybunalski_Klasztor_Bernardynow.JPG?uselang=pl