Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Brześć Litewski (św. Zofii)
Luźne akta dotyczące Klasztoru OO. Dominikanów w Brześciu Litewskim, 1643 - 1841 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Wizyta całego Funduszu Xięży Dominikanow Brzeskich Diecezyi Wilenskiey, Gubernij Litewsko Gordzienskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Prowincyi Ruskiey Sgo Jacka za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządoweg, 1820 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru brzeskiego XX. Dominikanów Gubernii Grodzieńskiey, Powiatu y Dekanatu Brzeskiego z Roku 1818, 1818 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52
Zbiór dokumentów z lat 1620-1780 dotyczących klasztorów dominikańskich w Polsce, 1620 - 1780 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03