Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Brześć Litewski (św. Zofii)
Opisanie stanu kościoła i klasztoru ks. Dominikanów brzeskich tudzież ich funduszu, 1799 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Pomiar budowli kościoła i klasztoru Dominikanów w Brześciu, 1835 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:35
Pomiar budowli kościoła i klasztoru Dominikanów w Brześciu, 1831 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:35
Wizyta całego funduszu księży Dominikanów brzeskich […] 1820 roku miesiąca Julii 31 dnia danego oporządzona, 1820 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
О предоставлении ведомости о Римско-Католических и Греко-Католических монастырях в Бресте-Литовском находящихся, о перемещении монахов из Брест-Литовска, о землях и зданиях Римско-Католических монастырей в Брест-Литовских монастырях, об упразднении Брест-Литовских женских монастырей, 1830 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:25
По предложению Статс-Секретаря Блудова об уничтоже нии в Брест-Литовске четырех м-рей, 1830 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:45 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:45