Mobilia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Brześć Litewski (św. Zofii)
obraz / Matka Boska
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz boczny / Ołtarz św. Tomasza z Akwinu
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
ołtarz główny
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
rzeźba / św. Dominik
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37
rzeźba / św. Zofia
wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37

1 2