Klasztor:
Jezuici, Piotrków Trybunalski (św. Franciszka Ksawerego) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.01.2017 09:50 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1677 r.
 • Restytucja

  1920 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  1927 r.
 • Restytucja

  1945 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Piotrków Trybunalski

Nazwa inna/e: niem. Petrikau, lit. Petrakavas, ros. Пётркув-Трыбунальский [pol. Piotrkuw-Trybunalskij, ang. Pëtrkuv-Trybunal'skiy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • I LO im. Bolesłąwa Chrobrego (kolegium jezuitów, następnie pijarów), al. Kopernika 1, 97-300, Piotrków Trybunalski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, m. na pr. pow. Piotrków Trybunalski
 • Rezydencja jezuitów (Kościół jezuitów, nastepnie pijarów), ul. Pijarska 4, 97-300, PIotrków Trybunalski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, m. na pr. pow. Piotrków Trybunalski

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: kościół w rękach jezuitów; kolegium to I LO

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1677 r.

Opis:

dojeżdżali od 1661, 1677 kupili 2 domy i plac i urządzili rezydencję. od 1706 kolegium. Obszerne kolegium zaczęto budować w 1753 r., nie ukończono przed kasatą. Pierwotny drewniany kościół spalił się 1731 r. Murowany kościół św. Franciszka Ksawerego zbudowano 16595-96 i 1709-29. Pożar 1731 r. wypalił wnętrze, ale 1732 odnowiony, polichromia 1736-41, 1740-42 ukończona fasada. Konwikt szlachecki od 1706 r. Bursa muzyczna, teatr, apteka

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Franciszka Ksawerego

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. sieradzkie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 1927 r.
  • Opis:

   opuścili z powodu braku zakonników

Restytucja / powrót:
  • Data: 1920 r.
  • Miejsce: do swojego kościoła, jak orezydencja
  • Data: 1945 r.
  • Miejsce: do swojego kościoła, jako rezydencja

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.4073 19.6960 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wlaźlak Władysław Piotr, Piotrków Trybunalski, Encyklopedia katolicka, t. 15: Pastoralis psychologia - Porphyreon, Lublin, 2011, kol. 698-700
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, 511-512
Strony na temat miejscowości: