Klasztor:
Pijarzy, Piotrków Trybunalski (św. Józefa Kalasancjusza) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  06.07.1674 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Piotrków Trybunalski

Nazwa w momencie kasaty: Piotrków

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim (klasztor pijarów), ul. Radwańska 6, 97-300, Piotrków Trybunalski

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. łódzkie, miasto na prawach powiatu

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. kościół ewangelicki z plebanią; kolegium przebudowane na więzienie używane do 2004 r.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 06.07.1674 r.

Opis:

fund. wojewody nowogrodzkiego Jana Gorczyńskiego z 1673 r. 6.07.1674 dekret fundacyjny konsystorza łowickiego. Kościół zbudowany 1689-1718, konwikt ukończony w 1738 r.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Józefa Kalasancjusza

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kujawsko-kaliska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przenosiny:
 • 30.04.1796 r.:
  • Przyczyny, podstawy prawne: zniszczenie klasztoru przez pożar w 1786 r.; "30 kwietnia 1796 roku zakonnicy podpisali porozumienie, w którym rząd pruski zobowiązał się odrestaurować gmachy pojezuickie i łożyć na ich utrzymanie, pijarzy zaś przekazali władzom dawne swoje budynki" (wiki, I LO); zgoda papieża na oddanie kościoła ewangelikom
  • Miejsce przeniesienia: kościół i zabudowania po skasowanym kolegium jezuitów
  • Losy zabudowań po przenosinach: zabudowania klasztorne zostały przeznaczone na mieszkania prywatne, kościół oddany w 1797 r., za zgodą papieża, ewangelikom. Podczas wojen napoleońskich przejęty przez wojsko, początkowo na magazyn, od 1813 r. na szpital. 1817 oddany ewangelikom
Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.408954 19.695742 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

widok współczesny od ul. Radwańskiej
źr.: Singdrossel, http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Ewangelicko-Augsburska_w_Piotrkowie_Trybunalskim#/media/File:PL_Piotrkow_Tryb_plebania_Rwanska_6.jpg