Klasztor:
Benedyktyni, Płock (św. Wojciecha) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.01.2017 12:50

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    ok. 1160
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Płock

Nazwa inna/e: Plock, Plotzk, Plozk, Schröttersburg (1941–1945); ros. Плоцк [pol. Płock, ang. Plotsk]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, m. na pr. pow. Płock

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Płock

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1160

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: św. Wojciecha

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: płocka

Przenosiny

Przenosiny 1773-1914
  • czerwiec 1781:
    • Przyczyny, podstawy prawne: decyzja KEN z 11 V 1781 r. przekazująca im kompleks pojezuicki w Pułtusku
    • Miejsce przeniesienia: Pułtusk, kompleks pojezuicki

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.5413 19.6900 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Nowowiejski Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna, napisana podczas wojny wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona w 1930, Płock, 1930, 539-545
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Obecnie Muzeum Diecezjalne
autor: Krzysztof Lisocki
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muzeum_Diecezjalne_%282%29.JPG