Klasztor:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny) nieskasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.01.2017 13:52

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Płock

Nazwa inna/e: Plock, Plotzk, Plozk, Schröttersburg (1941–1945); ros. Плоцк [pol. Płock, ang. Plotsk]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, m. na pr. pow. Płock

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Płock

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Norbertanki

Inne przyjęte nazwy polskie: Premonstratenki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Norbertański; Siostry Kanoniczki Regularne Zakomu Premonstratensów; Białe Kanoniczki św. Norberta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Praemonstratensis

Skrócona nazwa łacińska: OPraem.

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Placówka w chwili fundacji

Wezwanie kościoła: św. Marii Magdaleny

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.5463 19.7065 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Nowowiejski Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna, napisana podczas wojny wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona w 1930, Płock, 1930, 586-593
Strony na temat miejscowości: