Klasztor:
Trynitarze, Brześć Litewski (św. Barbara m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.01.2016 16:28

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1729 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Nazwa/y obecna: Брэст [pol. Brest]

Nazwa inna/e: pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Trynitarze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Skrócona nazwa łacińska: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1729 r.

Opis:

Fund. Piotr Oziębłowski, Mikołaj i Anna Radziwiłl

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: rezydencja

Wezwanie kościoła: św. Barbara m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1830 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół św. Barbary. Klasztor zamieniono na warsztaty wojskowe.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.09033333 23.66229167 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)