Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Brześć Litewski (św. Barbara m.)
Cathalogus Librorum ad Bibliothecam Conventus Brestensis Ordinis S[anct]ae Trinitatis Redem[ptionis] Captiv[orum] Pertinentium conscriptus Die 15a Mensis Julii Anno Domini 1816. Brestae Lithvan[ae], 1816 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Całego funduszu Xży Trynitarzy Mieszkaiących w Mieście Powiatowym Brześciu Litt[ewskim] Dyecezyi Wilenskiey Gubernij Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego za Rok 1820 skutkiem Ukazdu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządo, 1822 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Brzeskiego Xięży Trynitarzow w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie i Dekanacie Brzeskim z Roku 1818, 1818 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:52 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:52