Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Brześć Litewski (św. Barbara m.)
Opisanie stanu kościoła i klasztoru ks. Trynitarzy brzeskich tudzież ich funduszu, 1799 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Pomiar budowli kościoła i klasztoru potrynitarskiego w Brześciu, 1831 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:35
Raport stanu klasztoru i kościoła XX Trynitarzy Brzeskich, 1798 r.
wprowadzono: 19.08.2015 09:37 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 11:15
Дело о продаже им. Бульково Брестского уезда помещицы Райской для погашения долга 24 500 руб. в пользу Брестского тринитарского м-ря / Sprawa o sprzedaży majątku Bulkowo powiatu brzeskiego przez dworzankę Rajską dla zmniejszenia długu 24 500 rubli na poczet klasztoru trynitarzy w Brześciu, 1826 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Тринитарские монахи в Бресте / Trynikarze w Brześciu, 1827 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:16 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:16