Klasztor:
Pijarzy, Połock skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.04.2017 20:44

Zwiń oś czasu
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Połock

Nazwa/y obecna: Полацк [pol. Połack, ang. Polatsk]

Nazwa inna/e: niem. Polazk, ang. Polotsk, lit. Polockas, ros. Полоцк [pol. Połock, ang. Polotsk]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] połocki

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. witebska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1830 r.
  • Opis:

   Kościół, klasztor, w zabudowaniach: szkoła parafialna, szkoła 4-klasowa, również prowadzone 3-letnie kursy wyższe.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.4859 28.7637 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: