Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Połock
Akta kolegium pijarów w Połocku, 1822 - 1835 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16
Księga klasztoru połockiego pijarów, 1763 - 1829 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16
"Przemowa do uczniów Szkoły Wyższey Połockiey w czasie rozpoczęcia kursów nauki r. 1825", 1825 r.
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Regestr xiąg biblioteki byłey witebskiey a teraz połockiey nowiciackiey xięży piiarów sporządzonej i skończony w roku 1826 czasu jubileuszu w Połocku, 1826 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:16 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:16
Wizyta jeneralna Kościoła Parafialnego XX. Pijarów Połockich Archydyecezyi Mohilewskiey Gubernij Witebskiey Powiatu Połockiego i Dekanatu tegoż wskutek przedpisu archydyecezalney Administracyi przez Wo Imc Xiędza Dzieakana Józefa Nowickiego Wizytatora w m, 1828 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34