Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Połock
Akta dziekańskie 1822-1825, 03.03.1825 r.
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
Дело о назначении военного караула для сбережения зданий и имущества бывшего Полоцкого пиарского м-ря / Sprawa o wyznaczeniu wojskowej straży w celu ochrony zabudowań i majątku dawnego klasztoru pijarów w Połocku, 1830 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по отношению попечителя Киевского военного округа о скорейшей высылке денег за проданные вещи Полоцкого пиарского училища / Sprawa na wniosek syndyka kijowskiego okręgu wojskowego o przyspieszeniu wysyłki pieniędzy ze sprzedaży rzeczy kolegium pijarskiego w Połocku, 1839 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51