Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Bar (św. Józef) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.08.2017 22:39 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1662 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bar

Nazwa/y obecna: Бар [pol. Bar, ang. Bar]

Nazwa inna/e: lit. Baras

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] barski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji: 1662 r.

Opis:

Fund. przez J. Wyhowskiego woj. kijowskiego

Król Jan Kazimierz odpoczywając w Barze w 1663 r. podcza wyprawy za Dniestr podarował franciszkanom wieś Szersznie (SGKP, 1, s. 100)

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. podolskie

Kraina historyczna: Podole

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: kamieniecka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Józef

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.075084 27.677128 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dr. M. [Eugeniusz Maryański?], Bar, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1: [Aa - Dereneczna], Warszawa, 1880, s. 100