Klasztor:
Kanonicy regularni od pokuty, Poniemuń (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 07.04.2017 13:35

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Poniemuń

Nazwa/y obecna: Panemunė

Nazwa inna/e: niem. Übermemel, ros. Панямуне [pol. Paniamunie, ang. Panyamune]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] tauroski, raj. [rej.] pojeski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Inne przyjęte nazwy polskie: biali augustyni, cyriacy, markowie (marki), rogacze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Obrządek: inny

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Geolokalizacja: 55.0894 21.9021 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości: