Klasztor:
Pijarzy, Poniewież (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 07.04.2017 13:46

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1727 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Poniewież

Nazwa/y obecna: Panevėžys

Nazwa inna/e: niem. Ponewiesch, ros. Паневежис [pol. Paniewieżys, ang. Panevezhis]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] poniewieski, rej. miejski Poniewież

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Pijarzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Skrócona nazwa łacińska: SchP; SP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1727 r.

Opis:

Fund. K. Białłozora

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   Kościół, klasztor, kolegium.Klasztor - koszary; kolegium - od 1833 r. szkoła miejska, w l. 1858-63 - gimnazjum, od 1872 r. - seminarium nauczycielskie, od 1918 r. - ponownie gimnazjum.

Geolokalizacja: 55.7347 24.3574 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości:

Foto

Kościół popijarski obecnie.
Autor: Cajeton.
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BZN_Svc_Trejybes_curch.JPG