Klasztor:
Jezuici, Poszawsze (św. Stanisław bp i m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 28.09.2017 21:50 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1654 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r. Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Poszawsze

Nazwa/y obecna: Pašiaušė

Nazwa inna/e: Pasiause, Possavia, Poszawa, niem.: Friedenberg

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Mons Pacis

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] szawelski, raj. [rej.] kielmski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: kościół rozebrany w XIX w. Losy kolegium nieznane

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1654 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Fund. Stanisław Bejnar, podskarbi WL, w 1654, zatw. konstytucja sejmowa 1659. Jezuici pojawili się tu już w 1651 r., prowadząc misje w Janiszkach i Szawli.
Początkowo rezydencja, od 1658 kolegium. Kościół wznoszony l. 1686-88, 1695-1708 i 1738-66

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: ks. żmudzkie

Kraina historyczna: Żmudź

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja

Wezwanie kościoła: św. Stanisław bp i m.

Dzieje

1658 r. - zmiana statusu prawnego
 • Opis:

  na kolegium

  mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: ks. żmudzkie

Kraina historyczna: Żmudź

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   "Kościół ten rozebrano w 1840 i cegłę przeznaczono na budowę gimnazjum w Szawlach, obrazy i wyposażenie przeniesiono do kościoła filialnego w Gordach" EJ

   mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 55.742 23.158 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wołonczewski Maciej, Biskupstwo żmudzkie, Kraków, 1898, & 198, s. 165
Strony na temat miejscowości:
Inne linki: