Klasztor:
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 29.09.2017 19:16 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  07.11.1665 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 05.05.1823 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Poznań (ul. Psia)

Nazwa inna/e: łac. Posnania, niem. Posen, lit. Poznanė, ros. Познань [pol. Poznanʹ, ang. Poznan']

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelitanki bose

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo. Carmelitanarum Discalceatarum

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 07.11.1665 r.

Opis:

Katarzyna Czarnkowska, wojewodzina łęczycka uzyskała w 1626 r. pap. breve erekcyjne zezwalające na fundację, ale zakon zrezygnował, ponieważ w obranym miejscu niemożna było zaprowadzić klauzury. 

Fund. Zofia z Tęczyńskich Daniłowiczowa, która przed śmiercią (16.12.1653) przeznaczyła na ten cel znaczne fundusze.  9.04.1660 r. bp pozn. Wojciech Tholibowski na podstawie breve z 1626 r. zezwolił karm. b. na stały pobyt i wybudowanie kościoła, co zatwierdził jego nastepna, bp Stefan Wierzbowski, 16.09.1665. Siostry przybyły 7.11.1665. Tymczasowo zamieszkały w kamienicy karm. bosych przy rynku. 18.V1667 r. nabyły plece pod kościół i klasztor przy ul. Psiej (ob. Szkolna). Kościół zaczęto budować 21.06.1672. Introdukcja do nowego klaszooru 9.10.1678

 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Najśw. Imię Maryi

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 05.05.1823 r.
  • Opis:

   Kościół rozebrano.

Geolokalizacja: 52.406374 16.925168100000064 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wanat Benignus Józef, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów i Karmelitanek Bosych 1605-1795, Kraków, 1979, s. 662-663
 • Borkowska Małgorzata, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, (Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 2, Wiek XVI-XVIII, 8), Lublin, 2010, s. 339