Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi)
Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanek w Poznaniu, 23.06.1565 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:38 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:38
Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor karmelitanek bosych w Poznaniu, XVII wiek
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Krótka wiadomość o stanie majątkowym klasztoru Teresek przy ul. Psiej w Poznaniu
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
Księga posagów
wprowadzono: 13.02.2014 15:02 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:02
List do m Jadwigi Wielohorskiej z klasztoru poznańskiego (kopia), 1869 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46
Manuał służby Boskiey według obrzendu y zwyczaiu Braciey Karmelitow Bossych Zakonu naszey Przebłogosławioney Mariey Panny z Gory Karmelu s łacinskiego na polski ięzyk przetłumaczony dla wielebnych matek y siostr tegosz Zakonu. Rytuał karmelitański, 1661 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17
"Miscellanea Carmelitana", 1709 - 1823 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:45 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:45
"Miscellanea Carmelitana"
wprowadzono: 13.03.2014 11:45 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:45
Polnische Betrachtungen gehaltene in Posen bei du SS. [Schwester] unbeschutten Carmelitinen inder-chalb 1870, 1870 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51
Protestacye y akty rozne, złozone przez Wielebnego Oyca Bonaventure od swiętego Stanisława, karmelitę bossego. Zbiór różnych ćwiczeń pobożnych, litanii, tłumaczeń pieśni łacińskich itp., koniec XVII w.
wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17

1 2