Druki

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Poznań (ul. Psia) (Najśw. Imię Maryi)
[Guia de peccadores. Tłum. Pol.:] Przewodnik grzesznych ludzi.
wprowadzono: 17.06.2014 21:24 | ost. aktualizacja: 17.06.2014 21:24
Hymny y prozy polskie, [...] z Brewiarza Rzymskiego w iednę kśiąszkę zebrane; z łacińskich hymnów na polskie wedle poprawy Naywyższego Pasterza Urbana VIII. przez [...] Jana Białobockiego [...] przełożone […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Księdza Stanisława Grochowskiego Wiersze y insze pisma co przebransze częśćią z łacińskich przełożone, częśćią od niego samego napisane
wprowadzono: 14.01.2015 17:11 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:11
Nauki y zabawki swiątobliwe dla wszystkich w prostoćie serca Boga szukaiących [...] Xięznie Grizelli Constanciey na Zamośćiu Koributowey [...] ofiarowane przez X. Woyciecha Tylkowskiego [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:12 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:12