Klasztor:
Kameduli, Pożajście (św. Zygmunt, św. Maria Magdalena de'Pazzi) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2017 23:16 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1664 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Pożajście

Nazwa w momencie kasaty: Pożajsk

Nazwa/y obecna: Kowno-Pożajście

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: Obecnie klasztor kazimierzanek

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kameduli

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae

Skrócona nazwa łacińska: ECMC; ErCam

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, eremickie

Początki

Data fundacji: 1664 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Fund. kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac. Czasami podaje sie zakres 1660-1712

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. wileńskie

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: erem

Wezwanie kościoła: św. Zygmunt, św. Maria Magdalena de'Pazzi

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   lub w 1831 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.876 24.022 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Czamańska Ilona, Dokumenty klasztoru oo. kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog, Poznań, 2012, ss. 158
 • Górniak Marek Robert, Kowno, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 1096-1098
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: