Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Przasnysz (św. Jakub ap. (Większy), św. Anna spr.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.01.2017 22:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1588 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Przasnysz

Nazwa inna/e: Przasnis, Prasnysz, Przasnisch, Przasnysch ; idysz Proshnitz; łac. Azymopolis; niem. Praschnitz

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Azymopolis

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • par. św. Stanisława Kostki, klasztor pasjonistów (klasztor bernardynów), ul. 3 Maja 34, 06-300, Pszasnysz-klasztorprzasnysz@o2.pl, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, tel.: +48 29 752 25 25

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół gotycki i wczesnobarokowy klasztor wpisane na listę Kanonu Krajoznawczego Polski. ob. zajmują je pasjoniści, którzy prowadzą też tu par.

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji: 1588 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Fund. chorąży ciechanowski, Piotr Kostka, brat świętego Stanisław.
Zezwolenia na fundację: 27.10.1586 bulla pap. Sykstusa V; 11.11.1586 dok. erekcyjny gen. Franciszka Gonzagi; 1587 prowincjał; 310.1587 bp płoc. Piotr Wolski. 27.03.1589 król Zygmunt III.
Pierwsza siedziba: znajdujący się w złym stanie kościół szpitalny św. Jakuba i w budynek po przytułku (ten został przeniesiony do budynku przy kościele par. św. Mikołaja).
Zakonnicy przybyli w 1588 r. z konw. w Bydgoszczy, urocz. wprowadzenie: 5.10.1588.
Początkowo było ich 8 (przełożony: Tomasz z Rawy). Q 1590 r. klasztor podniesiono do rangi konwentów (było w nim wówczas 16 zak.).

Budowę nowego kościoła zaczęto od razu na powiększonej przez wykup okolicznych domów i placów działce, zachowano wezwanie starego. PBudowę zakończono 1637. Między klasztorem a prezbiterium stanęła wieża. Przed 1607 r. dobudowano do kościoła kaplicę św. Anny (po prawej stronie od głównego wejścia). Prace wykończeniowe trwały do 1671. 
1620 poświęcony  (nie był jeszcze ukończony). Konsekracja: 1635.

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. mazowieckie

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska = Provincia polona

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: płocka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jakub ap. (Większy), św. Anna spr.

Dzieje

1628 r. - zmiana przynależności kościelnej
 • Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. płocka

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
  • Opis:

   Administruje bernardyn Walerian Wojciechowski, po jego śmierci księża świeccy. Cz. biblioteki przejęło seminarium diecezjalne, cz. rozproszona.

Przejęcie

Przejęcie po 1914 r. przez:

Stan na dany moment

 • Data: 1808 r.
 • Zakonnicy:
  • Kapłani: 8
  • Laicy: 3
  • Razem: 11
 • Data: 1861 r.
 • Zakonnicy:
  • Kapłani: 4
  • Klerycy: 8
  • Laicy: 2
  • Razem: 14

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.0202 20.8762 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Opracowane na podstawie:
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz OFM, Przasnysz, [w:] Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 536–538