Klasztor:
Cystersi, Przemęt (NMP, św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 06.08.2016 16:28

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1277 - 1285 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1836 r. Data faktycznej kasaty: 05.03.1836 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Przemęt

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1277 - 1285 r.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: NMP, św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: rozkaz gabinetowy z 31.03.1833 (Gabinetsordere v. 31 März 1833)
  • Data urzędowa kasaty: 1836 r.
  • Data faktycznej kasaty: 05.03.1836 r.

Geolokalizacja: 52.00924 16.2999 (zwiń mapę)

Foto

Kościół pocysterski, obecnie parafialny.
Autor: Lofhty.
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_cysters%C3%B3w,_obecnie_parafialny_pw._%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_LOF2.jpg