Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Przemęt (NMP, św. Jan Chrzciciel)
Acta commissionis des Reg. Referendarius Fernow, betreffend die Inventarisierung des Vermögens des Cistercienser Mönchklosters Priment. [Spis majątku i wykaz zakonników w klasztorze przemęckim.], 1833 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Acta generalia von der Klosterabtei des Cistercienser Mannskloster Prziment im Fraustadter Kreise belegen. [estawienie plonów i dochodów z poszczególnych dóbr. Kwity z ofiary z dóbr duchownych i podatku podymnego-wpłacanych do skarbu koronnego.], 1786 - 1796 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Acta von der Kompetenz des Klosters Priment, 1797 - 1807 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Acta von der Kompetenz für die Abtei Priment. (Akta sprawy: skarb państwa przeciwko sukcesorom opata Szołdrskiego względem 391 rth. 10 sgr. 11 fen.), 1782 - 1806 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Das auf dem Gute Ilgen haftende Kapital von 1500 rth. für das Cistercienserkloster zu Priment. Der Säkularisationsfond (-Abteilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen), 1788 - 1846 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Das dem Cistercienserkloster Priment gehörige Kapital von 2500 rth. auf dem Grundstück Stadt Posen Nro 169 Wilhelmstrasse, expost 500 rth. Staatsschulden, 1832 - 1836 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Der Vermögenszustand des Cistercienser Mönchklosters zu Priment, 1789 - 1825 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Der Vermögenszustand des Cistercienser Mönchklosters zu Priment, 1825 - 1832 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Der Vermögenszustand des Cistercienser Mönchklosters zu Priment. [M. in. katalog biblioteki klasztornej.], 1789 - 1825 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:30 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:30
Dictionarium undecim linguarum, początek XVII w.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16

1 2 3 4 5 6 7 ... 9