Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Przemyśl (Zwiastowanie NMP)
Akta miast i wsi Ziemi Przemyskiej i Sanockiej: Akta klasztorów, 1780 r.
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Consignationes Conventus Premisliensis Abolit. Monialium Dominicanarum 1681-1703, XVII wiek - XVIII wiek
wprowadzono: 11.02.2014 11:18 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:18
Dokumenty pergaminowe i papierowe do dziejów konwentu dominikańskiego w Przemyślu, 1519 - 1777 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Fragmenty dwóch kopiarzy konwentu dominikańskiego w Przemyślu, XVII w., XVII wiek
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Grauamina Conventus Praemisliensis Ord. Praedicatorum illata ab … Andrea Sułdrski Episcopo Praemisliensi, XVII wiek
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
"Historia Conventus Premisliensis Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae in Russiae horis Palatinatu fundati Circa Annum 1240", 1240 - 1712 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20
Iluminowana księga chórowa
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47
Jan Chryzostom, magister teologii, wybrany prowincjał i wikariusz generalny polskiej prowincji zakonu Dominikanów, zatwierdza bractwo różańcowe, założone w kościele parafialnym w Przeworsku, 1609 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18
Karol IV, cesarz rzymski, król czeski, bierze w opiekę Szymona Tobjasza, przełożonego Dominikanów i swego tajnego radcę, wraz ze służbą przeciw wszelkim możliwym krzywdom, jakie by go ze strony cesarskich poddanych spotkać mogły, 1356 r.
wprowadzono: 30.04.2014 14:30 | ost. aktualizacja: 30.04.2014 14:30
Konstancja wdowa po Janie Ines, Zofia wdowa po Piotrze Jędrzejkiewiczu i Marianna żona Walentego Siekierzyńskiego burmistrza przemyskiego rezygnują z posiadłości „Rywakowskie” położonej na przedmieściu lwowskim w Przemyślu na rzecz Józefa Bielewicza i zrz, 1704 r.
wprowadzono: 27.05.2014 10:20 | ost. aktualizacja: 27.05.2014 10:20

1 2 3