Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Przemyśl (św. Teresy)
"Admissa intromisionis Reverendis PP Carmelit Discalceat Conventus Praemislienis per Genesorum Deszniak in bona villae Łudków, vigore inscript reemptionalis"
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46
"Admissa intromissionis Rev PP Carmelit Praemisl in bona Villae Przezdzielnica et Hubicae"
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46
Akta dotyczące oo. karmelitów w Przemyślu, 1771 - 1785 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:48 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:48
Akta klasztorne i szczegóły do kroniki konwentu przemyskiego
wprowadzono: 13.02.2014 14:48 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:48
Akta kontraktów kupna i sprzedaży realności ziemskich nabytych przez Marcina Krasickiego, starostę przemyskiego, kasztelana lwowskiego i wojewodę wołyńskiego pod fundację oo karmelitów bosych w Przemyślu oraz ich zapis na rzecz Zakonu w 1620 r, 1542 - 1626 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46
Akta kontraktów kupna i sprzedaży realności ziemskich nabytych przez Marcina Krasickiego … pod fundację OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu oraz ich zapis na rzecz Zakonu w 1620 r., 1620 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:48 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:48
"Catalogus Premisliensis", 1831 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:45 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:45
Dokumenty dot sumy 11000 zł, zapisanej na wsi Korytniki, 1728 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46
Dokumenty do sumy 11000 zł, zapisanej na połowie wioski Solnica, 1731 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46
Dokumenty do sumy 15000 zł, zapisanej na dobrach Podhajce, Rutki, Wisłowice, Jaremków i Nowoszotki, 1641 - 1755 r.
wprowadzono: 13.03.2014 11:46 | ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:46

1 2 3 4