Klasztor:
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 00:01 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1566 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Pułtusk

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1566 r.

Opis:

fundowane przez bpa płockiego Andrzeja Noskowskiego. Rok później rozpoczęto budowę kościoła św. Trójcy, która trwała do 1584 r. w 1688 r. z inicjatywy rektora Jana Gołębiewskiego rozpoczęto budowę nowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła Apostołów. W 1690 r. ukończono zakrystię, w 1691 r. kaplicę przy zakrystii, w 1700 r. położono dach i kupiono dwa ołtarze w Świętej Lipce, w 1701 r. zbudowano dwie wieże. Pod prezbiterium nowego kościoła znalazła się stara krypta grobowa kościoła św. Trójcy. W 1702 r. ukończono główne roboty budowlane. W kolejnych latach trwały prace nad wyposażeniem kościoła (m. in. w 1704 r. ustawiono balustradę na emporach, w 1706 r. zbudowano ołtarze boczne: św. Ignacego, Andrzeja i Tadeusza oraz ambonę, w 1710 r. zakupiono kandelabry, dzwonki, kadzielnicę itp). Dnia 24 VIII 1718 bp Ludwik Bartłomiej Załuski dokonał uroczystego aktu konsekracji świątyni. W latach 1720–1764 kontynuowano wyposażanie kościoła, m. in. zbudowano i wyzłocono kolejne ołtarze (w tym ołtarz główny w 1753 r.), położono kamienną posadzkę, pobielono ściany wewnętrzne i wytynkowano zewnętrzne. nigdy nie udało się jezuitom wybudowanie nowego gmachu kolegium. Aż do kasaty kolegium mieściło się w dwóch starych budynkach wzniesionych jeszcze przez biskupa A. Noskowskiego w latach ok. 1555 i 1560-1561

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: płocka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Po kasacie w 1773 r. kolegium i kościół znalazły się pod zarządem Komisji Edukacji Narodowej. Byli jezuici nadal w nim mieszkali, prowadząc szkołę W 1781 r. zarówno kościół, jak i kolegium zostały przekazane benedyktynom

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.706173 21.089099 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Lolo Radosław, Marek Derwich (red.), Kasata kolegium jezuitów w Pułtusku a losy tutejszej szkoły (1773–1781), (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8), t. 1: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław, 2014, s. 99-104
Linki:

Foto

autor: Bazie 
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pu%C5%82tusk,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pw._%C5%9B%C5%9B._Piotra_i_Paw%C5%82a,_widok_od_p%C3%B3%C5%82nocy.jpg