Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł)
Umbra lucis parens... illustrissimis aemulae solis Noscovianae soleae splendoribus serenata in oratoriis Tullianae eloquentiae praeceptis ingeniis adferens ac desudantibus in sole et pulvere scholastico Pultopolitanae Soc. Jesu Athenopolis... exhibita A. 1729.; Krotkie opisanie seymu zwierzęcego, na którym był ieden pielgrzym, na ktorym opisał, co widział y słyszał.; Mythologia umieiętność baieczna poganska. Krotkie zebranie nauki o apologu czyli bayce.; In laudem Nobilium (po polsku).; De militibus (po polsku).; Co jest ruiną Rzeczypospolitej.; O strojach, 1730 r.
wprowadzono: 15.04.2014 09:42 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Andrzej Noskowski, bp płocki, funduje kolegium jezuitów w Pułtusku i wyposaża je nadaniem wsi, czynszów i dziesięcin, 26.04.1567 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14
Andrzej Noskowski, bp płocki, nadaje szkole [kolegium] w Pułtusku "pro usu studiesorum et magistrorum et baccalauroorum" wieś Bessowo w kluczu wyszkowskim i Przekory w kluczu pułtuskim, 14.04.1558 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14
Andrzej Noskowski, bp płocki, potwierdza przeprowadzone przez komisję kapituły płockiej w lipcu 1554 r. rozgraniczenie gruntów wsi Lutsbrok z klucza pułtuskiego od wsi sąsiednich i nadaje dzierżawcy tej wsi Stanisławowi Begielek 2 1/2 łanu lasu na pastwisko, 05.09.1554 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14
Andrzej Noskowski, bp płocki, przekazuje kolegium pułtuskiemu wieś Szelkewo leżącą w kluczu dóbr biskupich pułtuskich ze wszystkimi pożytkami i dochodami, 11.05.1561 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14
Andrzej Noskowski, bp płocki, uposaża szkołę w Pułtusku dziesięciną snopową z dóbr Borek i Międzylesie, oraz dóbr stołu biskupiego z klucza Witkowskiego, 02.11.1557 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Benedykt IV, papież, poleca Franciszkowi Kanigowskiemu, sufraganowi kujawskiemu, sędziemu synodu diecezjalnego płockiego a swojemu delegatowi rozpatrzeć spór o dziesięcinę snopową z dóbr Boguszyna, Boguszynka i Dziedzinki oraz o pewne grunta między kolegium jezuitów z miasta Slucensi /sic/, a proboszczem parafii Boguszyńskiej Antonim Ożarowskim, ok. 1756
wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14
Henryk Firlej, bp płocki, rozsądza spór między Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Pułtusku i egzekutorem dziesięcin, 04.09.1623 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Jan de Torres, nuncjusz apostolski i delegat papieski, z mocy breve papieża Innocentego X, 1648.01.13, uprawomocnia nadanie przez Karola Ferdynanda bpa płockiego wójtostwa Gremino kolegium jezuitów w Pułtusku zniszczonym po pożarze 1646.04.29, 10.07.1648 r.
wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14
Jezuici, dawne ich dobra, pow. Pułtusk, domy w Piotrkowie, Jezuici w Kownie, XVII wiek - XIX wiek
wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20

1 2 3