Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Budsław (Wniebowzięcie NMP)
Akta dotyczące grabieży klasztoru bernarydnów w Budsławiu przez wojska szwedzkie gen Adama Ludwiga Loewenhaupta, ok. 1708 - 1709
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Akt Wizyty Parafialnego Rzymsko-Katolickiego Kościoła i Klasztoru Xięzy Bernardynow Budsławskiego, w Gubernij Minskiey, w Powiecie i Dekanacie Wileyskim poloznego, z Roku 1837 na rok 1838, 1838 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Inventarium Conventus ad Sanctam Mariam Assumptam Budensis Ordinis Minorum S. P. N. Francisci observantium Anno 1822 Mensis Junij Die 12 Comparatum, 1822 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1785, 1785 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące głównie kwity oficjalistów i innych osób na wypłacone im sumy z lat 1770-1782, ok. 1770 - 1782
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1796 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28