Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Bukaczowce (św. Franciszek z Asyżu) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 16:28 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1757 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 28.12.1807 r. Data faktycznej kasaty: 1808 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bukaczowce

Nazwa/y obecna: Букачівці [pol. Bukacziwci, ang. Bukachivtsi]

Nazwa inna/e: niem. Bukatschiwzi; ang. Bukachivtsi; ros. Букачёвцы [pol. Bukaczowcy, ang. Bukachëvtsy]; Karolówka

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] rohatyński

Dodatkowe informacje o położeniu: W RP II: pow. rohatyński woj. stanisławowskie. Klasztor położony był na obszarze późniejsze wsi Karolówka, spalonej 3.05.1944 r. Wieś ta łączyła się z bukaczowiecką ulicą Piaski (http://bezprzesady.com/aktualnosci/moje-kresy-bukaczowce/attachment/obraz10)

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1757 r.

Opis:

Fund. Władysław Łuszczewski. Budowy klasztoru nie ukończono.
"W XVIIIw. właścicielami Bukaczowiec byli Łuszczewscy. Franciszek ufundował parafię i kościół, a jego syn Władysław założył klasztor Reformatów. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1757r. Prace przebiegały powoli. Ich tempo w dużej mierze zależało od hojności właścicieli, a ci zmieniali się często. Były też problemy z uregulowaniem prawnej własności dóbr. W 1757 wzniesiono kaplicę, która wkrótce spłonęła. Sześć lat później, w 1763 panem na Bukaczowcach był Mikołaj Stadnicki - kasztelan kamieniecki, po nim od 1770 Roman Szumlański, następnie od 1773 Stanisław Worcell, sędzia halicki, po nim krajczy królewski Józef Potocki, a od 1777 do 1813 r. książę Adam Czartoryski. Prace nabrały tempa za Salomei Stadnickiej, wdowy po Mikołaju, a także po jej śmierci, gdyż na dalszą budowę przekazała odpowiednie fundusze. Niewykończony klasztor w 1768 roku podniesiono do rangi konwentu.Klasztor był położony na terenie późniejszej wsi Karolówka. Jego układ - czworobok zgrupowany wokół wirydarza z kościołem stanowiącym jeden z boków pokazują rysunki pomiarowe z 1808r. Do czasu kasacji kościół został wymurowany tylko do wysokości okien" (http://stanislawow.net/miejscowosci/artykuly/bukaczowce.htm)

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Franciszek z Asyżu

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 28.12.1807 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1808 r.
  • Opis:

   "Po rozbiorach, na mocy zarządzenia cesarza Austrii Józefa II [! Franciszka II/I] uległ kasacie 28 XII 1807r. Zakonnicy wraz z dobytkiem kościelnym i klasztornym udali się do Rawy Ruskiej.[...]
   Do czasu kasacji kościół został wymurowany tylko do wysokości okien. W 1812 r. sporządzono kosztorys przebudowy klasztoru na koszary. Dalsze losy budowli nie są znane. Pozostałe dobra klasztorne zostały sprzedane na licytacji za 2000 florenów. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczono na potrzeby innych prowincji i kościołów". (http://stanislawow.net/miejscowosci/artykuly/bukaczowce.htm)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.255 24.49 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)