Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Radecznica (św. Antoni z Padwy)
Radecznica (Rodecznica) – wieś. Kościół Bernardynów
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Об отказе Мокролипскому приходу Замостьского у. Люблинской губ. в передаче ему костела Радечницкого м-ря, превращенного в православную церковь, 1868 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:25