Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Radziejów (Podwyższenie Świętego Krzyża) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.01.2016 02:20 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1298 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  29.08.1937 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Radziejów

Nazwa inna/e: Radziejów Kujawski, niem. Rädichau

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor Ojców Franciszkanów (Klasztor Ojców Franciszkanów), Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Franciszkańska 4, 88-200, Radziejów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: zespół klasztorny po remontach i przebudowach

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1298 r.

Opis:

Fund. Władysław Łokietek, potw. na kapitule prowincj. 14.09.1298

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: Podwyższenie Świętego Krzyża

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   "W 1864 r. rząd carski za aktywną postawę zakonników podczas powstania styczniowego dokonał kasaty klasztoru radziejowskiego. Spośród czterech mieszkających tu franciszkanów, pozostawiono dożywotnio o. Bonifacego Żurawskiego, zakazując mu jednocześnie prawa do noszenia habitu zakonnego. Ówczesny budynek klasztorny najpierw przejęły biura powiatowe, a następnie miejska szkoła ludowa. O. Bonifacy dokładał wszelkich starań, by utrzymać kościół w jak najlepszym stanie. Po jego śmierci w 1907 r. kościołem administrowali księża diecezjalni. Jako że przeszło pół wieku nie poczyniono w kościele żadnych konkretnych remontów, przegniły drewniany strop groził zarwaniem. Gdy w 1926 r. nowo mianowanym rektorem kościoła został ks. Jan Wieczorek, zawiązano Komitet Obchodu 600-lecia Zwycięstwa Płowieckiego. Obrotny i zapobiegliwy ksiądz, działając w imieniu Komitetu, zebrał fundusze i do 1931 r. odrestaurował cały kościół." (http://franciszkanie-radziejow.pl/klasztor/rys-historyczny/)

    

   W latach 1867-1871 budynek biura powiatowego.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 29.08.1937 r.
  • Miejsce: Franciszkanie (konwentualni), Radziejów (Podwyższenie Świętego Krzyża)
  • Opis:

   "W maju 1996 r. kościół franciszkański otrzymał rangę kościoła parafialnego. Ówczesny gwardian a jednocześnie pierwszy proboszcz (parafii Podwyższenia Krzyża Świętego) o. Mariusz Słowik rozpoczął gruntowny remont klasztoru. Dokonano wtedy rozbiórki parterowej części klasztoru a na tym miejscu stanęło piętrowe skrzydło duszpasterskie (pomieszczenia na kancelarię, aulę parafialną i bibliotekę). Następny gwardian i proboszcz – o Stanisław Siergiej doprowadził do końca wiele prac remontowych i adaptacyjnych.
   Z jego inicjatywy wykonano następujące prace w obrębie kościoła i klasztoru:
   Otworzono jadłodajnię dla ubogich im. Bł. O. Rafała Chylińskiego.
   Na potrzeby sfinansowania jadłodajni swoją działalność rozpoczęła myjnia samochodowa, w której stałe zatrudnienie znalazło trzech pracowników.
   Zainicjowano działalność Kawiarenki Franciszkańskiej.
   Przygotowano i wyposażono kaplicę klasztorną, ozdobioną malowidłami ściennymi i witrażami.
   Wymieniono Stacje Drogi Krzyżowej na nowe, złocone, z malowanymi scenami figuralnymi.
   Umieszczono figurę św. Franciszka przed fasadą klasztoru.
   Wydzielono i przygotowano plac od południowej strony ogrodu, na którym umieszczono pomnik Jana Pawła II.
   Uporządkowano i obmurowano teren wokół figury Serca Jezusowego od wschodniej strony ogrodu.
   Odnowiono bramy i furtki na placu przyklasztornym.
   Odmalowano elewacje budynku parafialnego i klasztornego.

   Zamontowano dwuskrzydłowe drzwi główne do kościoła i kruchty południowej.
   Wyłożono plac wokół kościoła i klasztoru kostką granitową.
   Wyłożono w prezbiterium nowa posadzkę marmurową.
   Odmalowano ściany wewnętrzne kościoła.
   Odrestaurowano malowidła ścienne na ścianach: północnej i południowej prezbiterium.
   Wykonano konserwację manierystycznej ambony i barokowych ołtarzy.
   Odrestaurowano neobarokowe organy, których odnowienia złoceń dokonał własnoręcznie o. Gwardian.
   Odnowiono balustradę empory organowej.
    Zamontowano nowe żyrandole i kinkiety w nawach i prezbiterium.
   Odnowiono złocenia na starych paramentach liturgicznych oraz posrebrzono wszystkie lichtarze ołtarzowe.
   Wzniesiono zabudowania gospodarcze w północnej części ogrodu." (http://franciszkanie-radziejow.pl/klasztor/rys-historyczny/)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.62626159966754 18.52718869325406 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Kościół pofranciszkański - obecnie parafialny, widok od pd-zach na prezbiterium i nawę, 2.08.2010. Za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radziejow3_DSC0997.JPG.