Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Radziejów (Podwyższenie Świętego Krzyża)
Andrzej biskup Seretu, Mesczicha gwardian klasztoru franciszkanów w Radziejowie i Wawrzyniec kapelan Pietrasza (Potrassy) starosty kujawskiego, sędziowie polubowni, wydają wyrok w sporze między Arnoldem plebanem i rajcami miasta Radziejowa o szkołę, kleryków i inne sprawy parafialne, które rozpatrywane już były poprzednio przez Arnolda opata klasztoru św. Wojciecha w Płocku, sędziego delegowanego przez stolicę apostolską i jego zastępcę. Dokument sporządzony przez Piotra syna Bartłomieja z Zawichostu kleryka krakowskiej diecezji, notariusza publicznego, 29.06.1379 r.
wprowadzono: 07.03.2014 08:50 | ost. aktualizacja: 07.03.2014 08:50